AVG en privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Mercedes-Benz Klassieker Vrienden
Postadres:
 Havikshof 19, 3853 BA  Ermelo
Website: www.mbkv.nl
KvK nr.: 11067988
Hierna te benoemen: MBKV

De MBKV ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De MBKV laat u in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens zij verwerkt en welke rechten u heeft met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de MBKV.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. De MBKV handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
MBKV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u evenementen van de MBKV bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Autotype en kenteken van klassieke auto.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

MBKV verwerkt bijzondere persoonsgegevens van u, zoals foto’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De MBKV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van evenementen en activiteiten in het kader van onze gemeenschappelijke hobby;
 • afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over onze evenementen en activiteiten.

De MBKV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen ter bevordering van haar werkzaamheden:

 • Rabobank incasso systeem;
 • Boekhoud- en ledenadministratie programma.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De MBKV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De MBKV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

De MBKV deelt uw persoonsgegevens níét met verschillende derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de MBKV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U wordt verzocht hierover contact op te nemen met het secretariaat.

Cookies of vergelijkbare technieken

De MBKV gebruikt géén technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Websites

De MBKV onderhoudt één centrale boekhoud- en ledenadministratie database. Ons netwerk bestaat nu uit de volgende website – www.mbkv.nl.

Vragen en feedback

De MBKV controleert regelmatig of ze aan de geldende privacywetgeving en aan de eigen privacyverklaring voldoet. Deze verklaring zal op de website worden geplaatst en up-to-date worden gehouden. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als u hier vragen over hebt neem dan s.v.p. contact met het secretariaat op.

De MBKV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatste wijziging: april 2022