Nieuwjaars receptie 22 januari 2022

Beste MBKV-vrienden,

Daar waar we in December nog vol goede moed waren en voornemens hadden om het jaar 2022 goed te beginnen met een Nieuwjaarsreceptie in combinatie met een jubileum, weet u allen hoe we er nu voor staan met Corona en haar varianten. Gisteren hoorde ik dat de volgende variant na Omikron al is aangekondigd.

Helaas hebben we dus moeten besluiten om onze Nieuwjaarsreceptie 2022 af te blazen. Het lijkt ons niet verantwoord. Gezien de voorbereidingstijd van de receptie is het nu het moment om dit besluit te nemen.

Als bestuur vinden we echter wel dat, indien de mogelijkheid zich wel aandient in de komende maanden, om ons jubileum alsnog te vieren op Kasteel Wijenburg dat we daarvoor op het oog hadden. We zullen u daarover tijdig informeren.

Vooralsnog wenst het bestuur u een goed en gezond 2022 toe en wij blijven vertrouwen houden dat we elkaar binnenkort weer in goede gezondheid zullen treffen.

Met vriendelijke groet,

Jos Stelder, voorzitter MBKV

jos@stelder.nl