Home / Ledennieuws

Ledennieuws

Nieuwsbrief MBKV 9 februari 2022

 

 

Beste MBKV leden,

Sinds onze laatste brief van december 2021 is het nodige gebeurd.
U allen heeft de periode van lockdown in december en januari voorbijzien komen.
Dat leidde onder andere tot het moeten afgelasten van onze Nieuwjaarsreceptie, waarop we ons allen zo hadden verheugd.
In de tussentijd is uw bestuur alweer actief om toch een aantrekkelijk programma voor 2022 te organiseren. Hierop kom ik later terug.
Rond de jaarwisseling heeft onze alom gewaardeerde secretaris Vera Sintenie, aan het bestuur laten weten, dat zij heeft besloten om
na 15 jaar haar taken binnen de vereniging te beëindigen. Dat spijt ons allen zeer, maar we zijn zeer erkentelijk voor al die jaren van ondersteuning.
We komen daar natuurlijk bij de eerste gelegenheid van samenkomst op terug. Zonder Secretariaat is het lastig te functioneren voor een vereniging.
We zijn dan ook zeer verheugd om u te kunnen melden dat Marlon de Brouwer, de echtgenote van Penningmeester René de Brouwer zich bereid
heeft verklaard om deze verantwoordelijkheid van MBKV-secretaris op zich te nemen.
Wij hopen dat u gauw in de gelegenheid zult zijn om haar te ontmoeten, als u dat nog niet heeft gedaan.
We zijn onderweg om de Secretariaatsfuncties over te brengen van Vera naar Marlon en zullen u berichten, wanneer dit is afgerond.
In de tussentijd zult u wellicht tijdelijk berichten ontvangen die afkomstig zijn van onze Penningmeester, die niet alleen over financiën gaan.
Het bestuur heeft het volgende programma aan activiteiten ontwikkeld:

• VR 01-april Technische dag bezoek Intrax-schokbrekerfabrikant te Oss
• ZA 28-mei Voorjaarsrit
• VR 26-augustus Verwenweekend
• ZA 01-oktober Najaarsrit
 
U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de verdere invulling van de activiteiten.
 
Vriendelijke groet,
Jos Stelder, Voorzitter MBKV

 

Top