Home / Laatste nieuws / Overdracht penningmeesterschap

Overdracht penningmeesterschap

 
Per 1 juni is de functie van penningmeester MBKV overgedragen door Willem Jan Visser aan Jos Stelder.
Het bestuur wil dit informatie-moment gebruiken om Willem Jan hartelijk te bedanken voor alle inzet die hij vanaf de oprichting
van de MBKV (en zelfs nog daaraan voorafgaand) heeft gegeven aan de Stichting Mercedes Benz Klassieker Vrienden.
Vele jaren heeft hij nauwgezet de financiën bewaakt. Na meer dan 10 jaar is nu het moment gekomen om deze verantwoordelijkheid over te geven.
Het Bestuur is Willem Jan zeer erkentelijk, wij hopen hem in de toekomst te blijven zien als deelnemer bij club-evenementen.
Top